inzameling | scheiding | bewerking | recycling

Hoffland | metaalrecycling

Hoffland is vooruitstrevend in metaalrecycling. De grootschalige toepassing van metalen veroorzaakt een enorme hoeveelheid afgedankt schroot. Hoffland Metaalrecycling zamelt dit schroot in, scheidt en bewerkt het, zodat het geschikt is als grondstof voor nieuw metaal.

Tijdens het recycleproces worden de metalen gescheiden van andere materialen. Deze worden vervolgens samengeperst en/of geknipt zodat deze als grondstof kunnen worden aangeboden aan de metaalindustrie. Het metaal kan zo hergebruikt worden voor een totaal nieuw product. Hoffland Metaalrecycling begeleidt dit proces met uiterste precisie.

Wij gaan graag met u in gesprek

Werkwijze

Ten behoeve van de inzameling van schroot beschikt Hoffland Metaalrecycling over eigen auto’s en eigen containers in diverse afmetingen. Deze containers worden op afroep beschikbaar gesteld.

Mocht het schroot een zodanige omvang hebben dat dit niet in containers past of een hoeveelheid betreffen, die niet door de leverancier zelf verwerkt kan worden, dan kan Hoffland Metaalrecycling het schroot op locatie verwerken, zelf verkleinen en met eigen kranen verladen.

Hoffland Metaalrecycling vervoert het schroot vervolgens naar de eigen verwerkingsinstallatie in Den Dolder waar het gescheiden en zo nodig bewerkt wordt, zodat het als grondstof kan worden ingezet voor het produceren van nieuw metaal.

Certificaten

Voor het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen beschikt Hoffland Metaalrecycling over de volgende certificaten: Metaal Recycling Federatie (MRF) Keurmerk en NIWO-VIHB inschrijving.